Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie nadzoruje postępowanie prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji przeciwko Eugeniuszowi P. Został on zatrzymany 30 sierpnia 2020 roku. Prokurator przedstawił mu zarzuty dotyczące usiłowania wyłudzenia prawie 26 milionów złotych z polis ubezpieczeniowych na życie.

Nieszczęśliwy wypadek na łódce

W toku postępowania prokurator Lubelskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie ustalił, że pod koniec października 2019 roku do kilkunastu zakładów ubezpieczeń na życie w Polsce zgłosiła się matka Eugeniusza P. Kobieta złożyła wnioski o wypłatę odszkodowań z tytułu śmierci jej syna będącego obywatelem Ukrainy. Opiewały na łączną kwotę prawie 26 milionów złotych. W rzeczywistości wnioski te imieniem i nazwiskiem matki podpisał Eugeniusz P. Z ukraińskich dokumentów przedstawionych przez zgłaszająca wynikało, że do zgonu syna doszło w lipcu 2019 roku w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Zdarzenie miało mieć miejsce na Zbiorniku Kijowskim na Ukrainie. Mężczyzna miał wypłynąć wynajętą łodzią zderzyć się z drugą niezidentyfikowaną łódką, wypaść za burtę i utonąć. Zwłoki miały zostać ujawnione dopiero we wrześniu 2019 roku i już następnego dnia poddane kremacji.

Uzyskał nowe obywatelstwo

W trakcie śledztwa ustalano, że mężczyzna, już w grudniu 2018 roku uzyskał polskie obywatelstwo i posługiwał się polskimi dokumentami tożsamości na nazwisko Eugeniusza P. Nie powiadomił o tym żadnego z zakładów ubezpieczeń. Z ustaleń operacyjnych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy CBŚP wynikało, że od czasu zgłoszenia roszczenia Ievgen P. vel Eugeniusz P. przebywał na terenie różnych krajów, w tym Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Turcji, a także Tureckiej Republiki Cypru Północnego, legitymując się polskim paszportem.

Usłyszał zarzuty

Do zatrzymania Eugeniusza P. doszło 30 sierpnia 2020 roku na przejściu granicznym w Dorohusku. Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił zatrzymanemu zarzuty usiłowania oszustwa co do mienia znacznych rozmiarów w kwocie prawie 26 milionów złotych kwalifikowane z art. 13 par. 1 kk w zw. z art. 286 par. 1 kk w zw. art. 294 par. 1 kk i art. 270 par. 1 kk. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Trafił do aresztu

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowe go aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Wątek ukraiński

W toku śledztwa prokurator ustalił, że w Kijowie wszczęto śledztwo dotyczące „sfałszowania” postępowania karnego przez byłych pracowników prokuratury i policji w celu uzyskania odszkodowania i nieprawidłowości w toku postępowania dotyczącego utonięcia mężczyzny w 2019 roku w jednym ze zbiorników w rejonie Wyszogrodzkim. Postępowanie dotyczy również fałszywych zeznań matki Eugeniusza P. oraz pracowników biura medycyny sądowej. Wątek ukraiński sprawy jest wyjaśniany przez ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze.


Źródło: Dział Prasowy - Prokuratura Krajowa